Stalinrichting


Één aanspreekpunt voor uw volledige stalinrichting van ligboxafscheiding tot het nodige koe-comfort!

Stalinrichting - Een gezonde koe is een rendabele koe!

Hebt u graag een ontwerp voor een duurzaam stalconcept? Dan kunnen wij u altijd verder helpen met onze huismerken Spinder en Joz.

Elektriciteit en watervoorzieningen behoren eveneens tot ons aanbod. Zo kunnen wij u een volledig uitgewerkt plan bezorgen voor uw investering.

Delaval

Natuurlijk Meer Melken

Koecomfort

DeLaval levert een groot assortiment aan bewezen oplossingen, apparatuur, verbruiksartikelen en accessoires die u helpen bij de productie van melk van topkwaliteit, afkomstig van gezonde koeien. Laat uw dieren ontspannen ...

Stal- en werkomgeving

Een goede stalomgeving is essentieel voor een optimaal comfort, de gezondheid en productiviteit van uw koeien en het behoud van uw melkkwaliteit. Dit is zeker het geval voor bindstallen en sommige loopstallen waar uw dieren ...

Mest en afvalwater

Een efficiënte mestafvoertechniek komt ten goede aan de melkhygiëne en het welzijn van de veestapel. Ook draagt dit bij aan een verbetering van het stalklimaat, omdat het gehalte aan ammoniak en stikstofgas in de lucht sterk ...

Spinder

Spinder, Dat Stalt Beter!

Spinder is al meer dan 43 jaar een grote speler op het terrein van stalinrichting, dit zowel in Europa als daarbuiten. Spinder staat ook in voor de ontwikkeling en optimalisering van hun eigen producten. hierbij worden er hoge kwaliteitseisen gesteld.

Sinds enkele jaren levert Van Edom Technics het totaalprogramma van Spinder. Zoekt u een nieuwe stalinrichting voor nieuwbouw of renovatie waar dieren zich beter voelen door comfort en of gemak, neem dan gerust ‘contact’ (link) met ons op. Wij zijn ervan overtuigd dat wij een juiste oplossing hebben voor elke situatie.

  • LIGBOXAFSCHEIDINGEN
  • KALVERBOXEN
  • BOXBEDEKKING
  • VOERHEKKEN
  • KOEVERKEERHEKKEN
  • AFSCHEIDINGSHEKKEN
  • DRINKWATERVOORZIENING
  • MESTVERWERKING

Bekijk alvast dit filmpje over voerhekken.

Bezoek de website van Spinder.

Joz

Home of the clean stable

Laat JOZ maar schuiven. JOZ heeft een ontzettend breed aanbod. Of het nu gaat om melkvee, vleesvee, varkens, kippen, eenden of paarden, voor elke stal is een breed scala aan mestschuiven beschikbaar.

JOZ heeft schuiven voor rooster-vloeren en dichte vloeren, drijfmest, vaste mest, mest met zand en iedere denkbare combinatie. Of u nu een stal voor 30 koeien heeft of voor 3000 koeien, de schuiven houden hem perfect schoon.

Iedere veehouderij is uniek en vraagt een mestafvoersysteem, dat past binnen de bouwkundige mogelijkheden van de stal en de financieringscapaciteit van het bedrijf. En een systeem dat voldoet aan de mogelijke eisen van de overheid. Wij zoeken de oplossing voor het mestprobleem op basis van deze criteria.

Download de JOZ-catalogus